Logo Szymon Muszyński  
 

Wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenia ustalana jest indywidualnie z Klientem, według jednego z poniżej przedstawionych schematów. Przy ustaleniu wynagrodzenia uwzględniany jest rodzaj sprawy, stopień złożoności i skomplikowania spraw, niezbędny nakład pracy oraz oczekiwane terminy realizacji usługi. Kwota wynagrodzenia uwzględnia podatek VAT według obowiązującej stawki, która obecnie wynosi 22 %.

W Kancelarii stosowane są trzy sposoby wynagradzania:


Wynagrodzenie ryczałtowe.
Stosowane w przypadku stałej obsługi prawnej. Obejmuje określone miesięczne wynagrodzenie w stałej, niezmiennej wysokości, bez względu na nakład pracy przypadający na danym miesiąc.Wynagrodzenie ryczałtowo - godzinowe. Stosowane w przypadku stałej obsługi prawnej. Obejmuje stałą stawkę miesięczną dla określonej liczby godzin pracy oraz rozliczenie wg stawki godzinowej przy przekroczeniu ustalonej liczby godzin.


Wynagrodzenie godzinowe.
Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od liczby przepracowanych godzin. Rozpoczęta godzina świadczenia usług zaokrąglana jest w górę. Wynagrodzenie godzinowe stosowane jest zarówno w przypadku stałej obsługi prawnej, jak i w przypadku porad i konsultacji prawnych, przygotowania opinii prawnych i innych dokumentów np. projektów umów dla klientów nie korzystających ze stałej obsługi prawnej kancelarii.


Wynagrodzenie za zastępstwo procesowe.
Kształtowane jest w oparciu o rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Stawki minimalne w zależności od wartości przedmiotu sporu wynoszą: w przypadku wartości przedmiotu sporu do 500 zł - 60 zł, powyżej 500 zł do 1.500 zł - 180 zł, powyżej 1.500 zł do 5.000 zł - 600 zł, powyżej 5.000 zł do 10.000 zł - 1.200 zł, powyżej 10.000 zł do 50.000 zł - 2.400 zł, powyżej 50.000 zł do 200.000 zł - 3.600 zł, powyżej 200.000 zł - 7.200 zł.

 

 

GI, wszelkie prawa zastrzeżone Kancelaria Radcy Prawnego Szymon Muszyński