Logo Szymon Muszyński  
 

 

Wynagrodzenie


Wysokość wynagrodzenia ustalana jest indywidualnie z Klientem, według jednego z poniżej przedstawionych schematów. Przy ustaleniu wynagrodzenia uwzględniany jest rodzaj sprawy, stopień złożoności i skomplikowania spraw, niezbędny nakład pracy oraz oczekiwane terminy realizacji usługi. Kwota wynagrodzenia uwzględnia podatek VAT według obowiązującej stawki, która obecnie wynosi 23%.

W Kancelarii stosowane są trzy sposoby wynagrodzenia:

 

Wynagrodzenie Ryczałtowe. Stosowane w przypadku stałej obsługi prawnej. Obejmuje określone miesięczne wynagrodzenie w stałej, niezmiennej wysokości, bez względu na nakład pracy przypadający na dany miesiąc. Wynagrodzenie ryczałtowo – godzinowe. Stosowane w przypadku stałej obsługi prawnej. Obejmuje stałą stawkę miesięczną dla określonej liczby godzin pracy oraz rozliczenie wg stawki godzinowej przy przekroczeniu ustalonej liczby godzin.


Wynagrodzenie godzinowe. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od liczby przepracowanych godzin. Rozpoczęta godzina świadczenia usług zaokrąglana jest w górę. Wynagrodzenie godzinowe stosowane jest zarówno w przypadku stałej obsługi prawnej, jak i w przypadku porad i konsultacji prawnych, przygotowania opinii prawnych i innych dokumentów, np. projektów umów dla klientów nie korzystających ze stałej obsługi prawnej Kancelarii.


Wynagrodzenie za zastępstwo procesowe. Kształtowane jest w oparciu o rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych.

 

 

GI, wszelkie prawa zastrzeżone Kancelaria Radcy Prawnego Szymon Muszyński