Logo Szymon Muszyński  
 

Firmy

  • kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców
  • zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego, obsługa zgromadzeń wspólników, przygotowanie dokumentów organów spółek, postępowania w zakresie aktualizacji wpisów w KRS, likwidacja spółek
  • doradztwo i reprezentacja procesowa w sprawach spornych (procesowych), mediacja
  • doradztwo w postępowaniach upadłościowych i naprawczych, przygotowanie wniosków o ogłoszenie upadłości, zgłaszanie wierzytelności do masy upadłościowej, nadzór nad odzyskiwaniem należności w postępowaniu upadłościowym i naprawczym
  • doradztwo w sprawach pracowniczych, a w szczególności: przygotowanie dokumentów związanych z nawiązaniem, zmianą oraz rozwiązaniem stosunku pracy, przygotowanie regulaminów pracy oraz regulaminów wynagradzania, doradztwo w zakresie zawierania układów zbiorowych pracy, zastępstwo procesowe w sprawach pracowniczych, doradztwo w zakresie zwolnień grupowych
  • doradztwo w obrocie nieruchomościami oraz w inwestycjach budowlanych, a w szczególności reprezentacja w postępowaniach przed organami administracji publicznej w zakresie uzyskania pozwolenia na budowę, decyzji o warunkach zabudowy, podziałów nieruchomości, odszkodowań za wywłaszczenie
  • doradztwo i reprezentacja procesowa w sprawach karnych, z wyjątkiem występowania w charakterze obrońcy w postępowaniu karnym i w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe
  • doradztwo i reprezentacja w sprawach z zakresu ochrony dóbr osobistych oraz własności intelektualnej

 

GI, wszelkie prawa zastrzeżone Kancelaria Radcy Prawnego Szymon Muszyński