Logo Szymon Muszyński  
 

Klienci

Obecnie Kancelaria świadczy stałą obsługę prawną na rzecz:

 • wyższej uczelni państwowej
 • spółki z o.o. prowadzącej działalność w zakresie krajowego oraz międzynarodowego transportu drogowego
 • spółki z o.o. prowadzącej działalność w zakresie usług komunalnych
 • urzędów miejskich
 • starostwa powiatowego
 • powiatowego urzędu pracy
 • zakładu budżetowego prowadzącego działalność w zakresie usług komunalnych
 • zakładu składowania odpadów komunalnych
 • zarządu dróg powiatowych
 • instytucji kultury
 • spółki prowadzącej działalność w zakresie produkcji okien

Mec. Szymon Muszyński jest również Przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki prowadzącej działalność developerską oraz w zakresie budownictwa społecznego.

Ponadto, Kancelaria udzieliła szereg indywidualnych porad oraz konsultacji prawnych, przygotowała szereg opinii prawnych oraz projektów dokumentów, zarówno dla firm, jak i klientów indywidualnych, a także prowadziła oraz nadal prowadzi szereg spraw przedsądowych oraz sądowych przed sądami rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi oraz Sądem Najwyższym w zakresie:

 • spraw rozwodowych, separacyjnych oraz o rozdzielność majątkową małżeńską
 • o odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych
 • o ochronę dóbr osobistych osób fizycznych oraz prawnych
 • spraw pracowniczych
 • spraw spadkowych
 • spraw ubezpieczeniowych
 • spraw administracyjnych
 • własności intelektualnej
 • o zapłatę należności

 

GI, wszelkie prawa zastrzeżone Kancelaria Radcy Prawnego Szymon Muszyński